TravRevyns WEB-tjänst
V75 ÅBY 10 APRIL FINALER

© TR-WEB 1997-99 ALL RIGHTS RESERVED

Avd
1
2
3
4
5
6
7
Häst
3 Asgaya
2 Douglas S.I.R.
3 Real Diamond
3 Granat Kärn
5 Yankee Ås
10 Scandal Play
10 Als Lille J.
Kusk
V Heiskanen
Ö Kihlström
O Goop
D Olsson
L G Edvinsson
B Eklöf
J Frick
Distans
2140A
2140A
2140A
2140V
2140V
2140A
2140V
Tid
15,7
15,1
14,9
17,7
17,5
14,8
16,4
Odds
12
19
39
33
79
47
95
Klass
SILVERDIV
BRONSDIV
STOELIT
KLASS III
KLASS I
OLYMPIATRAV
KLASS II

Sju rätt
Sex rätt
Fem rätt
Omsättning
8.487 kr
98 kr
12 kr
78.576.389 kr


Please visit our sponsors.
Click Here to Visit our Sponsor


Böcker, CD-skivor, Video
Böcker, CD-skivor, VideoTRAVREVYN - WEB FÖR TRAV SOM SPORT OCH SPEL
© www.travrevyn.com 1997-99 ALL RIGHTS RESERVED
webmaster@travrevyn.com
För annonsering på denna site, kontakta info@travrevyn.com


www.travrevyn.com is a Home-Site for us who like horses and trotting. www.travrevyn.com is always updated. We serve our customers with statistic materials, "Trotting-School" and tips for the trotting races all around Sweden. Please visit us again - and thank You very much!