Vinna på trav: Skrällar

Skrällar och överraskningar
Travlopp där det ofta skräller är bl.a. på 1640 m, speciellt i lopp med låg kvalitet på hästarna. Sämre hästar är alltid mera osäkra och svårbedömda spelobjekt att tippa. Även i de s.k. dubbelklasslopp när t.ex. klass 1 möter klass 2 över 2640 m brukar det också kunna skrälla till.

Nordsvenska lopp av låg kvalitet är också vanligen mycket svårtippade, liksom givetvis den alltid lika svårbedömda stodivisionen. På våta och regntunga banor, speciellt på hösten, blir det ofta både många och rejäla skrällar. I ovannämnda typer av lopp bör man undvika att spika en häst. Snarare bör man i stället ta med samtliga hästar. Att ta med 13 av 15 hästar eller 14 av 15 i ett lopp är helt förkastligt och dumdristigt. Snålheten bedrar där ibland visheten. Har man riktig otur kan en rejäl storvinst gå upp i rök p g a denna utmanande dumdristighet.

Har du däremot bestämt dig redan från början att t.ex. ta med 8 till 10 hästar i loppet är det en annan sak. Det är ju trots allt ganska dyrt att helgardera ett lopp jämfört med att kanske ha med 8 till 9 hästar. Det tar många gånger emot att betala för hästar som man inte tror på.

Konsten att vinna på trav består till stor del av hur man som spelare gör den riktiga avvägningen mellan loppen; vilka lopp man skall gå ”kort” i och vilka lopp man skall ösa på med flera streck. Om man funnit att det faktiskt står och väger mellan två hästar i ett lopp – gör då ett sparlopp och ta med båda två, även om 9 av 10 experter ropar på att spika den ena av de två!

I ett öppet lopp är en bra strategi att alltid strecka häst nr 1.