Startspår, springspår och voltstart

Startspår och distanser
Försök fundera ut vilken häst i loppet som tar ledningen. Detta är viktigt på kort distans, 1640 m. På V75 vinner ca 40% av de hästar som får ledningen i loppet. Alltså 4 av 10 hästar som tar ledningen håller den ända in i mål! Statistiken står sig år efter år. Halva jobbet är nästan avklarat om du lyckas räkna ut vem som tar ledningen i loppet.

Ledningen eller dödens?
Ta hjälp av travtidningarnas kuskintervjuer där kusken brukar nämna om hästen är startsnabb. Lägg också märke till att vissa hästar bara fungerar från en viss position i loppet. Det kan exempelvis gälla ledningen för vissa hästar. I andra fall är det tvärt om. De trivs inte alls i ledningen utan måste kämpa sig upp bakifrån. Vissa hästar gillar också att gå i ’dödens’. Det är då frågan om mycket starka hästar och därigenom ofta vill ha ett hårt tempo på loppet.

De bästa startspåren vid voltstart är nr: 1, 3, 6 och 7. Från just dessa spår vinns flertalet av de travlopp som körs idag. Spår 1 är bra om hästen är startsnabb, i annat fall kan spåret bli en fälla. Hästen riskerar nämligen att bli instängd.

Spåren 6 och 7 är s.k. springspår (hästarna har längre anlopp i volten) kan också vara till nackdel om hästen är långsam från start. Att vinna kortlopp, 1640 m från ett eller flera tillägg är i dagens konkurrens mycket ovanligt. Om det inträffar blir det som regel höga odds. Om man letar efter en skräll i ett sprinterlopp så finns den hästen mellan spår 1 och 7 trots allt.

Se upp med osäkra hästar från spåren 2, 4 och 5. Dessa spår är snävare än andra och det blir alltså mindre plats i volten för hästen. Detta gör att galopprisken ökar i starten.

Autostart
Vid bilstart (autostart) är det helt andra spår som är mest fördelaktiga och därmed vinstgivande. Nämligen spåren 2, 3, 4 och 5. Spåren 7 och 8 vid bilstart är inte speciellt bra. De spåren är alltså längst ute på startbilens vinge. Det blir ofta postionsbesvär från dessa spår. Spår 1 vid bilstart kan vara lite klurigt. Speciellt om hästen inte är mycket startsnabb eller har osäkra tendenser och lätt galopperar. Detta faktum bekräftas också av statistiken. Var försiktig med hästar som aldrig startat efter bil förut.

Vissa hästar och speciellt de som har lätt för att hetsa upp sig kan reagera negativt med denna startmetod och därför galoppera. Tänk också på att det vid bilstarter ofta blir ett för högt utgångstempo i början. Detta gynnar då ofta hästar som står i andra ledet bakom bilen, spåren 9 till 12. Om utgångsfarten blir för hög i autostartlopp gynnar detta givetvis hästar som alltid håller farten ända in i mål, d.v.s. starka och ofta ospeediga hästar.

Startspåret i travlopp är en viktig faktor, särskilt över 1640 m där positionerna är så oerhört betydelsefulla. Men på längre distanser, medel och långlopp samt stayerdistans (3140 m) har spåret inte riktigt lika stor betydelse. Det finns ju mer tid att ta igen ev. förlorad mark i inledningen av loppet.

Kontrollera även om den aktuella distansen passar hästen eller ej. Är det t.ex första gången som hästen startar på 2640 m bör man alltid vara lite försiktig. Detsamma gäller hästar som oftast springer långlopp och som tillfälligtvis startar i ett kortlopp.

Spår 8 vid voltstart är ett ganska vanskligt spår. Att spika en häst från denna position är mycket chansartat. Detta spår kan dock visa sig mycket bra ibland. Om häst nr 1 är startsnabb kan häst nr 8 få en lucka (vinnarhålet) bakom ledaren. Är det däremot en långsam häst på spår 1 kommer hästen från spår 8 sällan in i loppet.

Bakspår = dåligt?
Ja, mer eller mindre men kanske inte alla gånger. Spåren 9, 10, 11 och 12 är inga bra utgångslägen normalt sett. Deras chanser hänger mycket på framförvarande hästs kapacitet. Om 3:an är startsnabb gynnar detta även häst nr 10 o.s.v. Likaså hänger det på häst nr 5 förmåga att göra en bra start huruvida häst nr 12 ska kunna få en skaplig start. Att ha rygg på ett långsamt ekipage är en nackdel.

Det är alltid en svår bedömningsfråga när man skall plocka ut en vinnarkandidat, enligt travexperten Arne Bårman.

  • Ska jag ta en sämre häst med ett bättre spår eller en bättre häst med ett dåligt spår? Då gäller det att hålla tungan rätt i mun och försöka ”köra” loppet i förväg, ett s k teoretiskt lopp.
  • Vilka positioner kan hästarna tänkas få?
  • Vem tar ledningen?
  • Vilka är startsnabba, osäkra?
  • Blir mitt tänkta spelförslag utsatt för massage av någon pullande häst?
  • Blir loppet överpejsat?