Spelberoende

Spel – roligt och spännande… 
Spel har alltid lockat, fängslat och roat människor även om spelformen och utbudet förändrats genom tiden. I antiken umgicks grekerna och spelade tärning som tillverkats av bränd lera eller av fårens fyrkantiga hälben. Indianerna i Nordamerika gjorde detsamma med buffelben. Enligt bibeln använde Moses lotter när han fördelade landområden och de romerska soldaterna kastade tärning om Jesus kläder.

I dag tillverkar vi tärningar av plast, spelar på hästar och hundar, skrapar lotter för pengar och tillbringar gärna lördagskvällen med Loket. Men spelet har även en baksida. Den består av ökade insatser, skulder och lögner för familjen och vännerna. Det kallas spelberoende.

Några goda råd för att ditt spelande skall fortsätta att vara roligt och spännande:

 • Bestäm i förväg hur mycket pengar du har råd att spendera och om du förlorar dessa avbryt ditt spelande.
 • Undvik att försöka spela tillbaks det du förlorat.
 • Om du vinner. Grattis! Köp något trevligt för vinsten. Satsa inte de pengar du vinner på att spela mer eller oftare.

Spel – ångest, sömnsvårigheter, självmordstankar… 
Att vara spelberoende är att varje dag ha tankarna upptagna av spelande, odds, startlistor, tävlings- och matchresultat och hur man ska skaffa pengar till mer spelande. Det är vanligt att spelberoende ljuger för omgivningen för att dölja hur mycket de spelar. Många drabbas av ångest, sömnsvårigheter och självmordstankar. Samtidigt används spelandet som ett sätt att försöka döva och glömma problem. Likheter finns, med andra ord, mellan spelberoende och beroende av droger.

De flesta spelberoende sugs snart in i en ständig jakt på pengar. För att låna pengar utan att avslöja ändamålet, krävs att de manipulerar sin omgivning – allt från familj, släkt och vänner till arbetskamrater och grannar. Givetvis spelar man också för att täcka förluster från tidigare spel och för att betala tillbaka pengar som lånats till spel. En vinst hamnar dock gärna som insats i nya spel, i stället för att gå till återbetalning av skulder. För en del leder penningbehovet till kriminalitet, som förskingring och bankrån.

Forskning 
En pågående forskningsstudie visar att av svenska män kan 3,4 procent och av kvinnorna 1,1 procent betecknas som spelberoende – i genomsnitt 2,2 procent av befolkningen. Åldersmässigt är unga människor mellan 15 och 24 år kraftigt överrepresenterade.

Forskarna skiljer mellan problemspelande och patologiskt spelande, där det senare innebär att man spelar med allt större insatser och är oförmögen att begränsa eller kontrollera sitt spelande. Forskningsprojektet, som leds av professor em Sten Rönnberg, arbetar nu vidare med att söka svar på frågor om vilka psykologiska och sociala skador spelberoende kan leda till, hur spelberoende börjar och utvecklas och hur spontanläkning av beroendet går till.

Här finns hjälp och rådgivning
Regeringen har anslagit 4 miljoner kronor till insatser mot spelberoende, pengar som förvaltas av Folkhälsoinstitutet. Förutom stöd till forskning går anslaget till olika förebyggande insatser.

Stödlinjen
Du kan ringa Stödlinjen på 020-81 91 00 eller besöka Stödlinjens hemsida: www.stodlinjen.se

Kamratförening
Folkhälsoinstitutet stöder också bildandet av kamratföreningar och erbjuder utbildning till resurspersoner som kan ge stöd till spelberoende. Kamratföreningen Spelberoende finns f n på fem orter: i Stockholm (två föreningar), Helsingborg, Götebrog, Linköping och i Borlänge. Ett riksförbund kommer att bildas. Ring 020-819100 för mer information.

OSS
Samrådsgruppen för myndigheter och branschorganisationer inom spelområdet OSS (Oberoende Spelsamverkan) har bildats för att föra diskussion och komma med förslag om vad samhället och spelbranschen kan göra för att minska de skador som spelandet för med sig. I gruppen ingår företrädare för

 • Folkhälsoinstitutet
 • Lotteriinspektionen
 • Folkrörelsernas samarbetsorgan för lotterifrågor
 • Kamratföreningen Spelberoende AB
 • Svenska Spel
 • AB Trav och Galopp (ATG)
 • Sveriges Bingoarrangörers Centralförbund
 • Cherryföretagen
 • Sveriges Hotell- och restaurangföretagare

Behandlingsprogram
Det finns ett flertal behandlingsalternativ bl a en vårdinstitution, Kolmårdens behandlingshem, som arbetar enbart med spelberoende. Man erbjuder ett 16 veckor långt behandlingsprogram enligt 12-stegsmodellen, där man följer organisationen GA, Gamblers Anonymous, program.