Intjänade pengar och klassindelning

Intjänade pengar och klassindelning
Dessa faktorer bör noggrant studeras. Om vi tar Silverdivisionen som exempel. Den klassen är öppen för hästar som tjänat mellan 50.000 kronor och 1.500.000 kronor. En häst som då tjänat 850.000 kronor och varit med i Silverdivisionen ett bra tag har hunnit skaffat sig en hårdhet som en häst med bara 140.000 kronor intjänade pengar, saknar. 2009 ändrades klassindelningen och Klass 3 togs bort.

”Hårt inne” i klassen
Generellt kan man säga att hästar som är nya i klassen får det svårare i början att hävda sig gentemot redan etablerade hästar. Travfolk brukar kalla detta att hästen är ’hårt inne’ i klassen. Motsatsen ’perfekt inne’ talar man om när t.ex. en Silverdivisionhäst tjänat 1.499.000 kronor och klassen som bekant är stängd vid 1.500.000 kronor.

Därmed inte sagt att den hästen kommer att vinna loppet bara för att den tjänat mest pengar. Men med en bra kusk, bra startspår och rätt form kommer den med all sannolikhet att vara mycket långt framme.

Man bör även vara försiktig med hästar som får massor av pengar på kort tid. Ofta går det lite för lätt, alldeles för snabbt och det kan plötsligt bli tvärstopp. Det kan för vissa hästar ta ganska lång tid att ’växa in’ i den nya klassen. Hästar som segar sig igenom klasserna får ofta en större hårdhet som kan ge resultat på lite längre sikt.

Rikstotons klassindelning år 2012
Klass II: 50.000 kr – 200.000 kr
Klass I: 50.000 kr – 400.000 kr
Bronsdivisionen: 50.000 kr – 800.000 kr
Silverdivisionen: 50.000 kr – 1.500.000 kr
Gulddivisionen: från 800.000 kr