Husseys Travregler

Husseys tio trav regler eller budord är kanske den mest kända bedömnings-metoden, samtidigt som den är ett sammandrag i koncentrerad form av olika tidigare publicerade travregler. Ett och annat som följer härnedan kan vara värt att lägga på minnet!

  1. Banregeln. Hästen bör ha gjort minst tre starter på dagens bana.
  2. Tidsregeln. Hästen bör visa konkurrensduglig snabbhet. Hästen ska inte ha kommit mer än 0,6 sekunder eller tre längder efter vinnaren i sitt sista eller näst sista lopp, vilket är mycket viktigt.
  3. 7-veckorsregeln. Hästen måste ha gjort minst ett lopp under de senaste sju veckorna före loppet.
  4. Kuskregeln. En bra häst med dålig kusk kommer att förlora till en bra eller medelmåttig häst med bra kusk. Kontrollera kuskarnas tidigare prestationer och procentsatser.
  5. Spårreglen. Kontrollera statistiken över startspåren. En häst som misslyckats tidigare kan ha gjort det på grund av dåligt startspår, vilket bör tas med i beräkningen.
  6. Fartregeln. Hästen måste ha klarat en snabb öppning eller vunnit när den satte sitt rekord. Detta för att hästarna i travlopp får draghjälp, som i biltävlingar, när de ledande hästarna har gått framför den häst som övervägs.
  7. Jämnhetsregeln. Jämnt intjänade prispengar, jämna prestationer i de olika klasserna indikerar en potentiell vinnare. Ett stort steg neråt i klass kan göra hästen till vinnare i ny omgivning. Ett steg upp i annan klass kräver inte bara jämnhet utan också signifikanta tecken på förbättring.
  8. Galoppregeln. En kronisk galoppör ska snabbt elimineras. Unga, gröna hästar galopperar oftare än mer vana hästar. En galopp kan bero på andra faktorer än hästen. Att en häst galopperat nyligen innebär inte att den måste väljas bort. Ta om möjligt reda på orsaken till att den galopperat och fortsätt utvärderingen.
  9. Klassregeln. Se upp för hästar som är ute i hård omgivning, såvida de inte uppvisar klar förbättring. Tränaren har den kanske bara ute för att den ska få träning i hård konkurrens. Klassregeln säger omvänt, att form slår klass.
  10. Icke-vinnarregeln. En häst kan inte förväntas göra vad den inte gjort tidigare. Eliminera icke-vinnare, såvida de inte tagit ett stort steg ned i klassen.