Banunderlaget på travbanan

Banunderlagets betydelse
Att känna till hur banunderlaget kommer att bli på tävlingsdagen är också viktigt. Vissa hästar trivs inte alls på tung bana. Medan däremot andra hästar t o m kan vara gynnade av tung bana. Speciellt hästar med ’franskt blod’ är ofta gynnade av tung bana i och med att dom är väldigt starka.

Vid tung bana brukar man räkna med ca 1,5 sekund sämre tider. Även kuskarnas vikt har en viss inverkan vid tung bana. En lätt kusk är alltid att föredra. På många banor i Norrland på vintern krävs ofta hakar eller speciella broddar i hästens skor för att få det rätta fästet. Hästar söderifrån som kommer upp till Norrland för att tävla på ett sådant underlag, är inte vana att gå med broddar eller hakar i skorna. Detta faktum gör att hästen presterar ett sämre resultat.