Strikt tränaransvar för Redén – men igen påföljd

Söndagen 31 maj 2020 vann Propulsion Elitloppet i sitt femte försök. Två dagar senare kom chockbeskedet: Propulsion uppgavs vara nervsnittad i USA innan han köptes av Stall Zet och flyttades till Sverige och tränaren Daniel Redén.
I oktober i fjol fastslog Svensk Travsport att Propulsion är nervsnittad och hästen fråntogs därmed samtliga sina prestationer i Sverige från 2015. Totalt handlade det om vinstpengar på 26,3 miljoner kronor.
På fredagen, nästan 16 månader efter segern i Elitloppet, kom domen från STAD gällande vilket ansvar Daniel Redén har i det inträffade.
Daniel Redén döms enligt det strikta tränaransvaret för att ha startat en nervsnittad häst.
Nämnden beslutar samtidigt att befria Daniel Redén från någon påföljd. Svensk Travsport hade yrkat på ett sexsiffrigt bötesbelopp.
Domen kan överklagas till Svensk Travsports Överdomstol inom 14 dagar.
Vilket också Daniel Redén kommer göra enligt hans advokat Jesper Arvenberg.
– Jag känner att det är en full framgång för Daniel och att han fått en upprättelse. Nämnden signalerar tydligt vad man anser när man inte ger honom några böter. Ändå hävdar nämnden strikt tränaransvar. Domen kommer att överklagas gällande det strikta tränaransvaret.
STAD gör även bedömningen i sin dom att Propulsion inte varit startberättigad i Sverige på grund av den påstådda nervsnittningen. Även den delen kommer överklagas till Svensk Travsports Överdomstol enligt advokat Jesper Arvenberg.

Svensk Travsport vd om domen
Svensk Travsport låter nöjd med att dom fallit i ärendet.
– Först och främst tror jag att alla känner en lättnad över att det äntligen kommit ett beslut i det här ärendet som diskuterats ända sedan i juni förra året. Det här har varit tungt för alla inblandade och för hela travsporten. Nu har båda parter fått presentera sin sida av saken för en oberoende instans som nu kommit med sitt avgörande, säger Maria Croon, vd på Svensk Travsport.
– Vi vill inte att något liknande ska inträffa igen och vi har gått igenom 1000-tals importer för att säkerställa att det här är det enda fallet i sitt slag. Med det sagt så kunde just det här ärendet ha hanterats annorlunda av Svensk Travsport. Vi genomförde också en intern utredning som presenterades i oktober förra året där det framkom behov av att utveckla våra rutiner och interna processer. Det är något vi tagit på största allvar och arbetat med sedan dess.

Lars-Ove Pettersson, Kanal 75

Den nya plattformen för start- och resultatlistor kommer lanseras efter sommaren. Information från ATG kommer gå ut i god tid innan lansering.
Tills vidare kommer start- och resultatlistor fortsatt finnas tillgängliga här på Kanal75.se.

Nyhetsartiklar och bilder kommer finnas kvar hos Kanal75.se/media med samma inloggningsuppgifter som i dag.

För åtkomst till startlistor och resultatlistor efter flytten var vänlig mejla ATG med uppgifter för uppdatering av avtal och access (nya lösenord).

Kontaktperson (avtalsansvarig):
Företag:
Epost:
Mobil:

Skicka dina kontaktuppgifter till startlistor@atg.se

The service for start lists and result lists will soon be moving to ATG.
News items and pictures will remain on Kanal75.se/media with the same login details as today.

To access the start lists and result lists, please email ATG as soon as possible with details for the updating of agreements and access (new passwords).

Contact person (with responsibility for the agreement):
Company:
Email:
Mobile:

Send your contact details to startlistor@atg.se

Senaste inlägg om resultat, tips och nyheter:

You can leave a response, or trackback from your own site.

Skriv en kommentar